Ätandet - en viktig indikator för hästens välmående. Indikation och tidig upptäckt av problem i HoofSteps anda.

Ungefär 50% av hästens live spänderas i ätande - i vilket fall innan hästen domestiserades av människan.

Efter det har hästen tvingats anpassa sig efter nya villkor och vi blev ansvariga för hästens välbefinnande.

Laminitis - prompt detection helps stop irreversible destruction - indication and early detection the HoofStep way

 

Between 7 to 14% of horses worldwide develop laminitis sometimes during their life. It is a serious condition that can be lethal. Even if the horse recovers from laminitis the hooves affected will never be the same as before.

Colic - indication and early detection the HoofStep way.

 

Winter season is colic season.

 

With no fresh grass, muddy or snowy pasture and dropping temperature there risk factor for colic increases.

Support
Om HoofStep
Kontakt

E-post: info@hoofstep.se

Mobil: 076-2275160

© 2020 by HoofStep, HoofStep AB: 559043-4667