Grundarbild.jpg

Per-Eric Olsson, VD och ansvarig för AI- och Big Datautveckling

Priscilla Olsson, Marknadsansvarig och hästnörd

Karl Forssman, Försäljningsansvarig 

Mattias Lindström; Produktansvarig

HoofStep®️ är ett företag med spetskompetens inom hästbeteende, big data, elektronik och AI. Företaget grundades 2016 i Helsingborg med syftet att utveckla och tillgängliggöra den senaste tekniken för övervakning av hästars välbefinnande utan på bekostnad av integritet.

Den första uppsättningen data om hästbeteenden samlades in i början av 2016 och beviset för en fungerande AI-modell dateras juni 2016. Idag har databasen vuxit till världens största uppsättningen av hästbeteenden. HoofSteps beteendedata nyttjas idag av flera studier och i forskningsprojekt.  Sedan starten har HoofSteps team vuxit med nya spetskompetenser och ett vasst utvecklingsteam  i Indien.

Vår mission är att förbättra  hälsa och välmående hos hästar genom att analysera objektiva beteendedata i kombination med avancerad teknik. Vi identifierar omedelbart avvikelser som kan påverka hästarnas välbefinnande. Genom detta förkortas tid från skada, sjukdom eller stress till åtgärd.

HoofStep® är under ständig utveckling tillsammans med kunder, hästbeteendeforskare och veterinärer. Allt för att ge hästar bättre förutsättningar för välmående och hästägare insikter och ökad kunskap om sin hästs behov.

Vi står aldrig still!