HoofStep®️ är ett företag med spetskompetens inom hästbeteende, big data, elektronik och AI. Företaget grundades 2015 i Helsingborg av  Per-Eric Olsson, VD som arbetat med tillämpad AI och Big Data sedan 90-talet; Karl Forssman, försäljningschef; Priscilla Olsson, marknadschef; och Mattias Lindström; chef för tillverkning med tanken att utveckla och tillgängliggöra senaste teknik för övervakning av hästars välbefinnande utan på bekostnad av integritet.

Den första uppsättningen data om hästbeteenden samlades in i början av 2016 och beviset för en fungerande AI-modell daterades juni 2016. Sedan dess har databasen vuxit till den idag största uppsättningen av hästbeteenden som finns. Idag är vi ett ständigt växande företag som erbjuder en unik lösning inom området hästövervakning och -välbefinnande.

Vår mission är att förbättra  hälsa och välmående hos hästar genom att analysera objektiva beteendedata i kombination med avancerad teknik. Vi identifierar omedelbart avvikelser som kan påverka hästarnas välbefinnande. Genom detta förkortas tid från skada, sjukdom eller stress till åtgärd. HoofStep® har utvecklats tillsammans med kunder, hästbeteendeforskare och veterinärer.

Det här är lösningen vi har saknat. Nu kan hästägare vara lugna att hästarna har det bra även om ingen är hemma eller på plats.

Support
Om HoofStep
Kontakt

E-post: info@hoofstep.se

Mobil: 076-2275160

© 2020 by HoofStep

Säkra betalningar med Mastercard, Visa and Amex genom Stripe