Lär känna din häst

1/4

Lär känna din häst på ett helt nytt sätt! 

- Vad gör din häst under dygnet?

 

Mer kunskap ger dig en bättre förståelse för din hästs beteende och behov. HoofStep ger dig viktig information om hur hästen reagerar när vardagliga rutiner ändras, t ex en ny hagkompis, bortavistelse under tävlingshelg eller övergång mellan betessäsong och installning. I appen visas aktivitets- och stressnivå, distans, andel ätande och vila under dygnet och bakåt i tid. Och mycket mer.

 

Se hur mycket din häst äter, vilar och är aktiv under dagen och veckorna. Du kan även studera hästens energiförbrukning, distans och stressnivå. Varje timme kan studeras i appen och du kan enkelt se om hästen avviker från sin normala kurva. 

 

HoofStep är den enda lösningen som även övervakar hästens foderintag och tuggapparat.

 

HoofStep är den mest kompletta lösningen idag som bygger på AI teknologi. AI-modeller fångar upp de subtila beteendeförändringarna som du med blotta ögat inte alltid kan upptäcka. En smart, bekväm och lätt sensor är placerad i hästens panna för att kunna mäta beteenden som foderintag och tuggapparat. Sensorns teknik är helt riskfri för hästen. Och om ett beteende förändras får du direkt ett larm i din mobil.